مقالات OpenBSD

فرمان rcctl در OpenBSD

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

از ورژن 5.7  به بعد در OpenBSD برنامه ای تحت قابل فرمان rcctl به این سیستم اضافه شده است که برای پیکربندی و کنترل کردن سرویس ها و daemon  استفاده می شود.  از فرمان Rcctl می توان برای فعال کردن و غیرفعال کردن سرویس های سیستم، برنامه های نصب شده ای که تنظیمات آنها در فایل rc.conf.local ذخیره می شود و با آن می توان وضعیت یک سرویس را هم مشاهده کرد. حتی شما می توانید با آنها وضعیت flag های سرویس ها را هم تغییر دهید. در ادامه با این فرمان بیشتر آشنا می شوید.

 

Stop و start کردن یک سرویس:

شما با استفاده از این فرمان می توان سرویس های مورد نظر خود را راه اندازی start و غیرفعال یا stop کنید، برای انجام این کار کافیست که بعد از این فرمان و بعد از دو دستور stop و start نام سرویس مورد نظر خود را ذکر کنید به صورت نمایش داده شده در شکل زیر:

 

 

 

در فرمان ابتدایی سرویس sshd که به سرور ssh مربوط می شود را غیرفعال و در فرمان دوم هم همان سرویس را راه اندازی می کند.

 

نمایش وضعیت های یک سرویس یا daemon :

از فرمان rcctl  می توان برای نمایش لیستی از سرویسها استفاده کردن که وضعیت های خاصی را برای شما دارند و شما آنها را دسته بندی کرده اید. برای این کار باید از سویچ ls با یکی از کلمات زیر از این فرمان استفاده کنید:

 

All  برای نمایش همه سرویس ها یا  daemon از این کلمه استفاده کنید.

 faulty برای همه سرویس ها یا daemon که قصد داشته اید آنها را فعال کنید ولی راه اندازی نشده اند را نمایش می دهد

off  برای نمایش سرویس های غیرفعال شده

on برای نمایش سرویس های فعال شده

started سرویس های فعال در این لحظه.

stopped سرویس های غیرفعال شده در این لحظه.

 

در شکل زیر خروجی از این فرمان را برای نمایش سرویس های فعال را مشاهده می کنید:

 

 

در فرمان اول تمام سرویس های راه اندازی شده و فعال را مشاهده می کنید و در فرمان دوم سرویسی را مشاهده می کنید که قصد راه اندازی آنرا داشته ایم ولی خطایی ایجاد شده و مراحل راه اندازی fail شده است.

 

فعال کردن و غیرفعال کردن یک سرویس در فایل rc.conf.local :

 

شما با استفاده کردن از این فرمان می توانید در فایل مدیریت سرویس های در openBSD به نام rc.conf.local در زیر شاخه /etc تعییرات لازم را اعمال کنید، برای این کار کافیست که از فرمان set استفاده کنید. در قدم اول شما می توانید وضعیت یک سرویس را در دو حالت on  و off قرار دهید و بعد از اینکه وضعیت یک سرویس را به on تغییر دادید خطی در فایل rc.conf.loca  اضافه می شود، این عمل در شکل زیر نمایش داده شده است، در گام اول فایل rc.conf.loca وجود ندارد تا زمانی که شما قصد داشته باشید یک سرویس را  خارج از سرویس های پیش فرض سیستم راه اندازی کنید، در این مثال ما قصد داریم که سرویس ftpd که به سرور ftp مربوط می شود را برای راه اندازی تنظیم کنیم:

 

 

دریافت اطلاعات با استفاده از get:

 

برای نمایش متغییر های یک سرویس یا daemon  از این بخش در مقابل فرمان Rcctl استفاد کنید، اگر این سرویس یا daemon  وجود نداشته باشد نزدیکترین متغییر را به این سرویس نمایش می دهد. در شکل زیر سرویس ftpd را مشاهده می کنید که با این روش تنظیمات نمایش داده شده است:

 

 

با فرمان get  شما می توانید وضعیت همه سرویس ها را مشاهده کنید.

برای نمایش سرورهای راه اندازی شده برروی سیستم OpenBSD خود فرمان netstat را به صورت زیر اجرا کنید: